Social Return en de Participatiewet

Social Return en de Participatiewet

De Participatiewet is een belangrijk instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vinden van werk. Een van de manieren waarop dit wordt gestimuleerd, is door middel van Social Return. Maar wat houdt Social Return precies in?

Social Return is een verplichting voor bedrijven die een opdracht van de overheid ontvangen. Hierbij moeten zij een bepaald percentage van de opdracht besteden aan het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld door het in dienst nemen van mensen uit de Participatiewet.

Het aannemen van iemand uit de Participatiewet kan zowel voor het bedrijf als voor de werknemer voordelen opleveren. Voor het bedrijf betekent dit vaak een verrijking van het personeelsbestand, nieuwe perspectieven en een positieve bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor de werknemer biedt het aannemen via Social Return kansen op werkervaring, persoonlijke ontwikkeling en integratie in het arbeidsproces. Het kan leiden tot meer zelfvertrouwen, nieuwe vaardigheden en uiteindelijk tot duurzame arbeidsparticipatie.

Door samen te werken aan Social Return en mensen uit de Participatiewet kansen te bieden op werk, dragen bedrijven bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen. Het is niet alleen goed voor de betrokken individuen, maar ook voor de maatschappij als geheel.

Als bedrijf kunt u dus met Social Return invulling geven aan uw maatschappelijke verantwoordelijkheid én tegelijkertijd profiteren van diverse voordelen. Door iemand uit de Participatiewet aan te nemen, investeert u niet alleen in uw eigen organisatie, maar ook in de toekomst en welzijn van anderen.

Ontdek de voordelen van Social Return in de Participatiewet!